Tumblelog by Soup.io
 • werhamster
 • Little-Orange
 • majka
 • tsudrats
 • DentystaSadysta
 • i-dont-care
 • pikkumyy
 • petersen
 • Nivrame
 • dontmakemeangry
 • 0735
 • xallofthis
 • artofbeing
 • soyouthinkyoureabitch
 • londona-z
 • raxacoricofallapatorius
 • drzazga
 • olahughson
 • godiva
 • judith
 • defying-gravity
 • stupidmansuit
 • chorapotwora
 • Tammy
 • mishbehave
 • Carrere
 • dobby
 • beatlegirl
 • kedavra
 • zurow
 • smerfetka
 • guyver
 • marud
 • aine
 • blau
 • blackismycolour
 • ladystardust
 • unjustified
 • weemanpoland
 • Tycja
 • takawlasnieja
 • k5s
 • maison-interieur
 • saycheese
 • artlover
 • crispybones
 • horstiane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

8556 7f70 500
Reposted fromnezavisan nezavisan vialaj laj
9806 271e
Reposted frommeem meem viatobecontinued tobecontinued

August 19 2018

2859 ad78 500
Reposted fromrudosci rudosci viasugarvenom sugarvenom
Śniło mi się, że poznałem Cię wcześniej.
— Wiele lat wcześniej, Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viasugarvenom sugarvenom
Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.
— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viasugarvenom sugarvenom
Chciałbym zastąpić serce drugą wątrobą, żebym mógł więcej pić, a mniej czuć
— Rick Sanchez "Rick and Morty"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viasugarvenom sugarvenom
Bardzo trudno się płynie, kiedy masz wrażenie, że jakaś kotwica trzyma Cię w miejscu.
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viasugarvenom sugarvenom
Kiedy zacząłem pisać wiadomości, których nigdy nie wysyłam? 
— 5 centimeters per second
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaJosette Josette
8772 b349
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaJosette Josette
2189 4ca9 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaJosette Josette
Reposted fromzelbekon zelbekon viasofias sofias
Reposted fromzelbekon zelbekon viasofias sofias
5456 7e2b
Reposted fromidiod idiod viawujcioBat wujcioBat
7839 6b17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawujcioBat wujcioBat
8861 c9d7 500
Reposted fromTamahl Tamahl viawujcioBat wujcioBat
6726 bba0 500
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viawujcioBat wujcioBat
6560 217e
Reposted fromkarahippie karahippie viawujcioBat wujcioBat
9733 f4f1 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viawujcioBat wujcioBat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl