Tumblelog by Soup.io
 • werhamster
 • Little-Orange
 • majka
 • tsudrats
 • DentystaSadysta
 • i-dont-care
 • pikkumyy
 • petersen
 • Nivrame
 • dontmakemeangry
 • 0735
 • xallofthis
 • artofbeing
 • soyouthinkyoureabitch
 • londona-z
 • raxacoricofallapatorius
 • drzazga
 • olahughson
 • godiva
 • judith
 • defying-gravity
 • stupidmansuit
 • chorapotwora
 • Tammy
 • mishbehave
 • Carrere
 • dobby
 • beatlegirl
 • kedavra
 • zurow
 • smerfetka
 • guyver
 • marud
 • aine
 • blau
 • LoOuu
 • blackismycolour
 • ladystardust
 • unjustified
 • weemanpoland
 • Tycja
 • takawlasnieja
 • k5s
 • maison-interieur
 • saycheese
 • artlover
 • crispybones
 • horstiane
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
1221 aedc
Reposted fromGIFer GIFer
1232 ac7f
Reposted fromGIFer GIFer
7419 84c2 500
Reposted fromDosAmp DosAmp viaBadyl Badyl
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajustfeel justfeel
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromcorvax corvax
Reposted fromFlau Flau vialubisztosuko lubisztosuko
Reposted fromFlau Flau viakrzysk krzysk
7866 3996 500

setheverman:

emerald-imperial:

please look at my cat’s feet

ankle tattoos? lol what a hipster

Reposted fromvariaen variaen vialubisztosuko lubisztosuko
7758 63c1 500
Reposted fromkaiee kaiee vialubisztosuko lubisztosuko
1244 c53f
Reposted fromkyte kyte vianoisetales noisetales
7027 a05b
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
9917 16d0
Reposted fromsohryu sohryu viadivi divi
9919 ce23
Reposted fromsohryu sohryu viadivi divi
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
3885 6fd3 500
Reposted fromjottos jottos viasucznik sucznik
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viasucznik sucznik
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl